Profotky - nová aplikace v Reactu

Profotky - nová aplikace v Reactu27.03.2022

Na doméně Profotky jsme 22. 3. 2022 nasadili novou aplikaci naprogramovanou v ReactJS. Nové Profotky prošli zásadní změnou vzhledu, který jsme navrhli tak, aby se aplikace snadno používala na všech zařízeních. Zároveň jsme chtěli, aby prezentace stávajícího i nového obsahu byla vždy přehledná.

Zjistit více...

Plánované aktivity pro rok 20223.01.2022

V roce 2021 se nám podařilo realizovat několik velkých projektů, proto máme stejné ambice i pro rok 2022. V nadcházejícím období budeme realizovat další strategicky významný projekt. Také budeme uvolňovat aplikace KLERA a upravenou verzi Profotek. Dále hodláme vydat první aplikace pro OS Android a začít s vývojem v UE5.

Zjistit více...

Plánované aktivity pro rok 2022
Bilance roku 2021

Bilance roku 202130.12.2021

V roce 2021 se nám podařilo uskutečnit hned několik velkých projektů, včetně přestavby naší nejpoužívanější aplikace. Ze strategického hlediska se nám povedlo zajistit si vlastní software pro tvorbu a správu obsahu. Dále vlastní serverové řešení pro všechny naše webové aplikace. Realizací těchto strategických projektů jsme si zajistili pevné základy pro další plánovaný rozvoj naší firmy.

Zjistit více...

Nová aplikace Naše Dobroty5.12.2021

Naše největší aplikace přešla 6. 11. 2021 na nejmodernější verzi jádra Infinity. Naše Dobroty na každý den jsou rychlejší, přehlednější a mnohem efektivnější. Velký důraz byl kladen na použitelnost na mobilních zařízeních, tomu byl přizpůsoben i design aplikace.

Zjistit více...

Nová aplikace Naše Dobroty