Ochrana osobních údajů

V BlueNet.cz respektujeme Vaše soukromí a děláme vše pro to, abychom zajistili, že Vámi svěřená data jsou v našich aplikacích v bezpečí. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jaká data jsou zpracovávána a z jakého důvodu.

Pro účely tohoto prohlášení je slovem BlueNet myšlen jak BlueNet.cz, tak i všechny naše aplikace. Slovem aplikace v jednotném čísle jsou zastoupeny všechny naše aplikace.

Použitím BlueNet.cz, nebo jakékoli naší aplikace, souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který je specifikován níže.

Co jsou osobní údaje ve vztahu k aplikacím

Osobní údaje jsou data, která mohou nějakým způsobem identifikovat Vaši osobu. Zpravidla se jedná o email, telefonní číslo, jméno, adresu nebo jiné údaje, které dobrovolně poskytujete při používání našich aplikací.

BlueNet jako správce osobních údajů

V případech, kdy BlueNet určuje způsob a účel zpracování osobních údajů, je BlueNet správcem těchto dat.

Čí osobní údaje zpracováváme

BlueNet zpracovává údaje uživatelů našich aplikací. Pokud aplikace pracuje s Vašimi osobními údaji, je tato skutečnost v dané aplikaci vyznačena (obvykle v sekci Ochrana osobních údajů).

Jak osobní údaje získáváme

Většinu osobních údajů, zpracovávaných v našich aplikacích, poskytují uživatelé vědomě a dobrovolně. Vyjádření vůle poskytnout osobní údaje je provedeno odesláním příslušného formuláře v aplikaci.

Jediným údajem, který je při použití našich aplikací získáván automaticky, je IP adresa. V tomto případě je možnost identifikace přímo Vaší osoby sporná (jednu veřejnou IP adresu často využívá více uživatelů).

Důvod zpracování osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, je tato akce prováděna na základě alespoň jednoho z následujících důvodu:

Způsob zpracování osobních údajů

Poskytování služeb

Nejčastěji jsou Vaše osobní údaje zpracovávány během používání našich aplikací.

V případě anonymního používání aplikací je zpracována Vaše IP adresa, případně odeslaná data. IP adresa je uložena do databáze pouze v případě, že provedete akci, která z Vaší iniciativy odešle informace do aplikace (například přidání komentáře apod.).

V případě neanonymního používání aplikace, tj. po přihlášení do aplikace, jsou zpracovávány pouze údaje, které jste do aplikace dobrovolně vložil(a).

Komunikace

V případech, kdy nás kontaktujete, jsou zpracovávány informace, které nám zasíláte. Pokud nás kontaktujete emailem, je zpracováván i Váš email. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím aplikací, je pracováno pouze s daty v rámci aplikace.

Bezpečnost a prevence

Údaje jsou také zpracovávány za účelem identifikace a prevence:

Zákonná povinnost

Údaje jsou zpracovávány za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V našich aplikacích nejčastěji zpracováváme následující údaje:

Většina aplikací nezpracovává citlivá data, v opačném případě je toto prohlášeno v dané aplikaci.

Jak často jsou osobní údaje zpracovávány

Osobní údaje uživatelů našich aplikací zpracováváme pouze v nezbytně nutných případech. Žádné osobní údaje uživatelů našich aplikací nejsou zpracovávány pravidelně nebo automaticky.

Jak sdílíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme pouze a výhradně na vyžádání Policie ČR nebo jiných státních orgánů. Tato data sdílíme pouze v případech, kdy jsme ze zákona povinni je poskytnout.

Zabezpečení Vašich dat

Všechny údaje, které nám poskytnete, jsou uchovávány v zabezpečené databázi. Údaje jsou uchovány pouze po nezbytně nutnou dobu.

Vaše práva

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům v našich systémech. Můžete si vyžádat přehled osobních údajů, které zpracováváme. Také můžete požádat o digitální kopii Vašich údajů. Dále máte právo požádat (nebo sám/sama provést, v případech, kdy to aplikace umožňuje) o opravu nesrovnalostí ve Vašich osobních údajích.

Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, nebo jejich smazání. Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů našimi aplikacemi u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kdo další sbírá vaše data prostřednictvím našich aplikací

Sociální sítě (Facebook, Pinterest), společnosti Google a Seznam.

Změny tohoto prohlášení

Pokud bude toto prohlášení upraveno, bude změněná verze uveřejněna na této stránce.BlueNet.cz © 2024; v20210324