Uplynulý rok byl opravdu produktivní. Kromě realizace několika klíčových projektů, orientovaných na interní rozvoj firmy, jsme provedli zásadní změny na dvou aplikacích. Konkrétně se jedná o Naše Dobroty a prezentaci BlueNet.cz.

Samozřejmě proběhlo i mnoho menších projektů a změn. Na úvod zmíníme změny na doméně PhoenixDesign.cz nebo aktualizace knihovny Thunder. Více detailů k jednotlivým projektům i podstatnějším změnám se dovíte níže v textu.

BlueNet.cz

Na počátku roku 2021 jsme se rozhodli provést zásadní změny v prezentaci naší firmy. Na doméně bluenet.cz jsme vybudovali novou webovou aplikaci.

Projekt BlueNet jsme realizovali v únoru a březnu. Výsledkem je aplikace, kterou právě používáte.

Hlavní motivací pro realizaci projektu byla již starší aplikace BlueNet, která nevyhovovala běžným designovým standardům. Proto bylo schválení realizace samozřejmostí.

Během vývoje BlueNet.cz jsme měli vysoké nároky na použitelnost v mobilních zařízeních. Důvodem je trend v používání internetu. Aktuální data jasně ukazují, že naše aplikace lidé používají až z 85 % z chytrých telefonů a tabletů.

Dalším kritériem úspěchu projektu byla aplikace, která svým designem odráží náš přístup k tvorbě a práci. Výsledkem jsou čisté linie, přehlednost a snadná použitelnost. Samozřejmostí je, že aplikace je plně responzivní. 

Bilance roku 2021

PhoenixDesign

Další změnou roku 2021 bylo rozhodnutí rezervovat doménu phoenixdesign.cz pro expanzi do herního průmyslu. Tuto změnu ve využití domény jsme provedli na základě našeho dlouhodobého plánu pro rozvoj firmy. Aktuálně je na doméně dokována zástupná stránka, která bude brzy nahrazena plnohodnotnou aplikací.

Bilance roku 2021

Naše Dobroty

Největší přestavbou byla beze sporu nová aplikace Naše Dobroty. Dobroty jsme přesunuli na naše nejnovější aplikační jádro a také jsme na straně front endu vytvořili designově mnohem lepší aplikaci.

Dobroty jsou nyní postavení výhradně na našich systémech, a to jak na straně serveru, tak i na straně klienta. Serverovou část aplikace pohání jádro Infinity.

Na straně klienta jsme opustili knihovny Bootstrap a jQuery. Frontend je sestavován z čistého HTML5 a CSS3, dynamické funkce zajišťuje knihovna Thunder.

Kromě viditelných změn jsme investovali nemalé množství času pro optimalizaci pro vyhledávače. SEO jsme integrovali dle platných standardů a doporučení společnosti Google.

Více o provedených změnách najdete na samostatné stránce: https://www.bluenet.cz/zprava/nova-aplikace-nase-dobrot

Nová aplikace není poslední změnou na Našich Dobrotách. Další změny se týkají naší marketingové strategie pro rok 2022 a také rozšíření obsahové stránky aplikace.

Připravované změny budeme včas oznamovat zde v oficiální aplikace BlueNet a také na našich sociálních sítích.

Infinity MVC

V roce 2021 jsme dokončili projekt Infinity Core, jehož cílem bylo vytvoření robustního frameworku pro vývoj našich webových aplikací. Produktem projektu je Infinity MVC (https://www.bluenet.cz/infinity-mvc) - univerzální aplikační jádro naprogramované v PHP 8.

Vývoj, a samotná realizace projetu, trval téměř tři měsíce. Jako základ jádra jsme využili ověřenou architekturu Model, View, Controller, kterou využívá mnoho PHP frameworků již radu let. Příkladem může být oblíbený Zend Framework nebo český Nette. Uvedená architektura efektivně odděluje obslužný kód aplikace od uživatelského rozhraní a pomocných podprogramů a zvyšuje tak bezpečnost a výkon aplikace. Popsaná architektura také napomáhá snadnější údržbě kódu.

Integrální součástí Infinity MVC je šablonovací systém Templator v1. Snadno a rychle sestavuje jednotlivé části UI a to i v případě několika vnořených šablon. Při vývoji Templator jsme se inspirovali několika dostupnými systémy. Především Plates, Volt a Dwoo. Syntézou jejich nejsilnějších stránek jsme získali náš vlastní sytém, který nyní funguje zde na BlueNet a také na Našich Dobrotách.

Infinity MVC bude pohánět všechny naše webové aplikace. Jeho vytvořením jsme naplnili jeden z klíčových strategických cílů naší firmy. Aktuálně je srdcem aplikace Naše Dobroty ve své poslední, čtvrté, verzi. BlueNet přešel na čtvrtou verzi v létě 2021. Původně byl poháněn experimentálním jádrem, ze kterého Infinity MVC vychází. 

Editor obsahu

Dalším ze strategicky významných projektů roku 2021 byl projekt RTE, jehož cílem bylo vytvoření rich text editoru. V původním projektu bylo zadáním naprogramování textového editoru, který by byl podobný například editoru Word. Během přípravné fáze projektu jsme provedli několik analýz, ze kterých vyplynulo, že klasický RTE by do budoucna nemusel být dostačující.

Z toho důvodu byl cíl projektu upraven a požadovaným produktem byl editor celých stránek aplikace. Jako klíčové faktory úspěchu projektu byly stanoveny vlastnosti výsledné aplikace. Především:

  • jednoduchost používání
  • generování plně responzivního kódu
  • škálovatelnost a univerzálnost
  • automatické ukládání a zálohování tvořeného obsahu


Editor byl vyvíjen po dobu necelých třiceti dnů. Nyní je nasazen zde na BlueNet a tento článek byl vytvořen právě v něm. Další vývoj bude orientován na sémanticky bezchybný kód a snadnou integraci do jednotlivých aplikací.

Thunder

Knihovnu Thunder (https://www.bluenet.cz/thunder) používáme již několik let u většiny našich webových aplikací.

V uplynulém roce jsme povedli několik drobných optimalizací, orientovaných na zobecnění některých funkcí knihovny. Cílem bylo usnadnění práce s minimálním počtem zásahů do hotové knihovny.

Těmito optimalizacemi se podařilo získat stabilní a spolehlivý nástroj pro vývoj webových aplikací, který je z pohledu uživatele datově nenáročný.

Celková velikost knihovny Thunder je 10,2 kB (snížení o 0,8 kB). Aplikačně specifický kód se typicky pohybuje v rozmezí 2,5 až 10 kB. Z toho plyne, že javascript průměrné aplikace má velikost pouhých 16 kB, což je velmi uspokojivý výsledek.

SnowJS

Poslední z drobnějších projektů, který jsme se rozhodli zmínit, je knihovna SnowJS. Původně byla tato knihovna navržena tak, aby zabezpečovala efekt "sněžení" na Našich Dobrotách. Byla navržena přímo pro konkrétní aplikaci a proto využívala i některé její zdroje.

V roce 2021 jsme dospěli k závěru, že ze sněžení na Dobrotách vytvoříme plnohodnotnou a samostatnou knihovnu/zásuvný modul.

Knihovnu jsme přeprogramovali, aby bylo standalone modulem. Není závislá na žádných zdrojích aplikací, funguje úplně samostatně, dokonce nepotřebuje ani Thunder.

Velikost knihovny je 2,78 kB, velikost grafiky (vloček) je 19,1 kB. Knihovna nabízí dvacet různých grafických stylů vloček a simuluje jejich pohyb v proměnlivém prostředí.

Naše působení na sociálních sítích v uplynulém roce

Během roku 2021 jsme použili několik různých strategií pro zveřejňování obsahu na sociálních sítích. Z původního marketingového plánu, který zahrnoval zveřejňování dvaceti a více příspěvků na Facebooku a tří až pěti příspěvku na ostatních sociálních sítích, jsme po analýze dopadů a AB testování přešli k novému obsahovému plánu.

V prosinci jste mohli zaznamenat pokles aktivity na všech sociálních sítích a u všech aplikací. Důvodem je příprava na velké projekty roku 2022, získávání strategických partnerství a v neposlední řadě vánoční svátky.

Nyní zveřejňujeme podstatně méně příspěvků na všech našich sociálních sítích a můžeme konstatovat, že dosah našich příspěvků je vyšší. Tuto zásadní změnu jsme aplikovali především u aplikace Naše Dobroty, která má (z našich aplikací) na sociálních sítích největší zastoupení.

U Našich Dobrot nyní nabízíme fanouškům aplikace menší dávky obsahu, který ovšem často doplňujeme o komentáře a důkladněji jej vybíráme. Naše Dobroty můžete nyní sledovat na těchto sociálních sítích:

Facebook https://www.facebook.com/NaseDobrotyNaKazdyDen. Naše Dobroty mají na této sociální síti velkou základnu fanoušků, která čítá 16 582 lidí. Obdobné číslo, 16 721, můžete zaregistrovat i počtu sledujících. Na Facebooku jsme také vytvořili skupinu Našich Dobrot (https://www.facebook.com/groups/nasedobroty), která získala již 2 046 členů.

Pinterest https://cz.pinterest.com/NaseDobroty. Na pinterestu nabízíme příspěvky rozčleněné do jednotlivých kategorií pokrmů. Také zde máme silnou základnu fanoušků, která ke konci roku 2021 dosáhla 6 984 lidí.

Instagram https://www.instagram.com/nasedobroty. Na této sociální síti teprve začínáme s tvorbou fanouškovské základny. Nyní máme 158 sledujících. Pozitivními ukazateli je stabilní počet nových "To se mi líbí" a celkový počet prokliků přímo do aplikace Naše Dobroty.

Twitter https://twitter.com/NaseDobroty. Twitter používáme především jako doplňkovou službu v naší síti.


Dále používáme LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bluenet-cz) pro aplikace BlueNet. BlueNet najdete také na Facebooku, Twitteru a Pinterestu. Sociální sítě BlueNet.cz používáme především pro informování našich stávajících i potenciálních partnerů a také jako podporu jednotlivých aplikací v naší obsahové síti.