Elektronický obchod

Z pohledu investic do budoucna budeme realizovat vlastní e-commerce řešení. Aktuálně používáme volně dostupný CMS, který je ovšem silně nedostačující.

Na tomto systému nyní běží náš první e-shop Fashion Look (https://www.fashion-look.cz). Tento projekt je specializován na recyklaci oblečení a tím snížení ekologické zátěže textilního průmyslu. Více informací o aplikaci naleznete zde: https://www.bluenet.cz/fashion-look.

Největšími problémy jsme zaznamenali v časovém nesouladu mezi vydáváním aktualizací jádra systému a rozšíření, které jsme potřebovali pro chod eshopu. Tato skutečnost zapříčinila nepředvídatelné chování a nestabilitu poskytované služby.

Protože chceme expandovat i na další trhy elektronického obchodu, rozhodli jsme se, že potřebujeme vlastní systém. Pro první kvartál roku 2022 jsme schválili realizaci projektu ECommerce, který nám takový systém poskytne.

Předpokládaná doba vývoje obecného řešení správy e-shopu je 60 až 80 dní. Úprava pro konkrétní e-shop se všemi jeho specifiky (například podrobné míry u oblečení) odhadujeme na 10 dní na každý jednotlivý e-shop.

Návratnost investice odhadujeme na 16 až 20 měsíců od spuštění nového systému. 

Plánované aktivity pro rok 2022

S e-shopem souvisí také vedení skladů, které jsme se rozhodli plně digitalizovat. Proto budeme realizovat také navazující projekt, jehož produktem bude na míru šitý skladový software. Toto rozhodnutí vyplynulo ze strategických rozhodnutí, ovlivňujících směřovaní naší firmy jako celku.

Profotky

V tomto roce provedeme změny ve vzhledu aplikace Profotky (https://profotky.cz). Důvodem je plánované rozšíření Profotek o textový obsah - tematické články. Proto je nutné aplikaci upravit tak, aby integrace nového obsahu nezapříčinila zhoršení používání.

Obsahový modul Profotek postavíme na našem novém editoru obsahu. Můžete se těšit na návody, zkušenosti a postřehy týkající se focení. Také informační příspěvky o fotovybavení a mnohé další.

Úprava systému Profotek prozatím nemá pevně stanovené datum realizace, ale věříme, že úpravu stihneme do konce třetího kvartálu roku 2022.

KLERA

V nadcházejícím roce budeme pro veřejnost uvolňovat aplikaci KLERA. Tuto aplikaci plánujeme jako naši druhou největší obsahově zaměřenou webovou stránku, hned po Našich Dobrotách. Zaměřená bude na koníčky a volný čas, proto se můžete těšit na informace z oblastí kutilství, dům a zahrada, turistika a mnohé další.

Celá aplikace bude postavená na jádru Infinity čtvrté generace. Správu obsahu bude zajišťovat náš nový editor, který jsme dokončili v loňském roce. Designově chceme aplikaci ladit do světlých a modrých tónů, které chceme jako její poznávací znaky. Samozřejmostí bude mobile-first přístup během jejího vývoje.

Projekt KLERA bude realizován v druhém a třetím kvartálu roku 2022.

EKOmy

Dalším větším projektem roku 2022 bude přestavba aplikace EKOmy. Rozhodli jsme se upustit od původního záměru a přeorientovat celou aplikaci na jiný druh obsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální aplikaci využívá pouze malé množství uživatelů, je změna jejího využití jediným logickým krokem.

Protože doménové jméno má vysoký potenciál bylo by velmi neprozíravé jej uvolnit. Samotný název domény - ekomy - evokuje buď ekologicky zaměřenou aplikaci nebo aplikaci orientovanou na ekonomická témata. Protože v týmu máme ekonomicky vzdělané lidi, byla budoucnost aplikace jasná hned ve chvíli, kdy jsme rozhodli o její úpravě.

Ekomy bude plně obsahová aplikace zaměřená na poskytování validních informací o ekonomii, managementu a příbuzných oblastech.

Android aplikace

Letos chceme vydat naše první aplikace pro OS Android. Ze začátku plánujeme sérii menších aplikací, které usnadní každodenní jednoduché problémy. Naším cílem je nabídnou takové programy, které budou jednoduché a ve valné většině nebudou vyžadovat připojení k internetu.


Závěrem je nutné zmínit, že výčet aktivit výše není úplný. Kromě uvedených projektů budeme realizovat množství menších úprav jednotlivých aplikací, které budou reakcí na aktuální vývoj. Dále budeme pracovat na projektech mimo IT, které souvisí s naší aktivitou v oblasti e-commerce.