Používání souborů Cookies v našich aplikacích

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, nesoucí informace potřebné pro různé funkce webových aplikací (dále jen "aplikací"). Tyto soubory jsou během používání našich aplikací uloženy do úložiště Vašeho zařízení. Cookies můžete z Vašeho zařízení smazat a jejich použití v prohlížeči zakázat.

Zakázáním souborů Cookies může dojít ke zhoršení uživatelského zážitku z užívání aplikací, některé funkce nemusí fungovat správně nebo vůbec.

Kde Cookies používáme a k čemu

Cookies prozatím využívají všechny naše webové aplikace, které povolují přihlášení nebo jiný způsob interakce. Tyto soubory nepoužíváme ke sledování Vaší aktivity, ale čistě k účelům správného chodu aplikace (například trvalé přihlášení do aplikace apod.). Aktuálně používáme definici souborů Cookies, jak je uvedena ve směrnici Evropského parlamentu a rady 2002/58/es ve znění směrnice 2009/136/es.

Jednotlivé kategorie souborů Cookies jsou popsány níže. Používáním aplikací, které tuto technologii ukládání dat využívají, udělujete svůj souhlas s ukládáním souborů Cookies do Vašeho zařízení. Pokud nechcete, aby byly tyto soubory ukládány do Vašeho zařízení, můžete jejich použití zakázat, jak je popsáno výše.

Již nyní plánujeme od užívání Cookies upustit a nezbytná aplikační data ukládat efektivnějším způsobem.

Třetí strany používající Cookies prostřednictvím našich aplikací

Prostřednictvím našich aplikací mohou být do Vašeho zařízení ukládány Cookies třetích stran. Může se jednat o Cookies společností:

Kategorie Cookies

Následující popis jednotlivých kategorií souboru Cookies vysvětluje, jaké druhy Cookies mohou být umístěny do Vašeho zařízení prostřednictvím našich aplikací. Tento popis je obecný a platí jak pro Cookies, které ukládá přímo naše aplikace nebo některá z třetích stran.

Kategorie 1: Technické nebo funkční soubory cookies

Tyto soubory jsou nezbytné pro správnou funkčnost aplikací. Například pro přístup k zabezpečeným částem aplikací.

Kategorie 2: Analytické soubory cookies

Tyto soubory shromažďují informace o způsobu použití aplikací. Takto shromažďovaná data nedokáží identifikovat uživatele na základě jeho interakcí s aplikací, sběr dat probíhá anonymně.

Žádná z našich aplikací nyní nepoužívá Cookies 2. kategorie. Případné umístění těchto Cookies je prováděno třetími stranami prostřednictvím našich aplikací.

Kategorie 3: Funkční Cookies

Tyto soubory umožňují aplikaci uchovat Vaše personalizované nastavení, například trvalé přihlášení k aplikaci nebo nastavení vzhledu apod.

Cookies 3. kategorie využívají některé naše aplikace, případně třetí strany prostřednictvím našich aplikací.

Kategorie 4: Cookies pro zacílení a reklamu

Tyto soubory zajišťují zprostředkování personalizované reklamy na základě Vašich preferencí, které byly zjištěny analýzou používání různých webových stránek. Také slouží k omezení zobrazení totožné reklamy, měří účinnost reklamních kampaní apod.

Žádná z našich aplikací nyní nepoužívá Cookies 4. kategorie. Případné umístění těchto Cookies je prováděno třetími stranami prostřednictvím našich aplikací (Google, Seznam).BlueNet.cz © 2023; v20210324