Thunder

Knihovna Thunder je abstrakcí nad JavaScriptem ve standardu ES6.

Účelem Thunder, jako všech podobných knihoven, je usnadnění práce při programování klientských částí našich aplikací. Thunder nabízí abstrakci nad nejrůznějšími funkcemi JavaScriptu, které jsou při programování často používány, ale jejich volání čistě v JS zpomaluje pracovní proces.

Ať už se jedná o výběr elementů v DOMu nebo úpravy atributů, manipulaci s třídami a identifikátory nebo práci s celými bloky kódu, Thunder nabízí jednoduše pojmenované funkce pro všechny tyto příklady.

Narozdíl od jiných knihoven, Thunder zpracovává data jako čisté JavaScriptové pole. Vybané elementy je tak snadné procházet cykly, nad daty je možné provádět všechny manipulace s poli, které nabízí přímo JavaScript.

Motivací ke vzniku knihovny Thunder byla potřeba rychlosti a 100% kontroly nad kódem. S pouhými 11 kilobajty je Thunder řádově menší než podobné knihovny a nabízí pouze takovou funkcionalitu, kterou v našich aplikacích opravdu potřebujeme.