Infinity MVC

Infinity MVC je framework na straně serveru naprogramovaný v PHP 8.

Infinity MVC jsme vytvořili, aby sloužil jako jádro našich webových aplikací. Je navržen jako lightweight framework integrující všechny potřebné nástroje pro tvorbu malých i rozsáhlých aplikací.

Při tvorbě Infinity MVC jsme se rozhodli integrovat do frameworku i vlastní šablonovací systém, Templator v1, který sestavuje jednotlivé stránky aplikací rychle a efektivně.

Motivací ke vzniku Infinity MVC byla potřeba rychlosti a 100% kontroly nad kódem. Zároveň jsme potřebovali robustní a škálovatelný systém, který je možné použít při vývoji libovolně velké aplikace.