EKOmy

Aplikace EKOmy poskytuje informace z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.

EKOmy je druhou nejnovější aplikací v našem portfoliu. Zaměřuje se na ekologii a ochranu životního prostředí.

Cílem aplikace je poskytování tematických, ověřených informací k problematice ochrany životního prostředí, zajímavostí z oblasti ekologie a poskytnutí prostoru pro uživatele internetu sdílet své postřehy a náměty.

Chceme dosáhnou toho, že se EKOmy stane virtuálním prostorem, kde bude možné najít informace a zajímavosti o životním prostředí a problémech spojených s lidskou činností. Důležitá je pro nás i možnost organizování akcí uživateli aplikace.

Rybník
Skládka dřeva

Po necelém roce fungování EKOmy jsme získaly dostatek dat o používání aplikace jejími uživateli. Dospěli jsme k rozhodnutí, že aplikace potřebuje úpravy ve funkcích. Některé ze stávajících funkcí budou odstraněny, jiné přidáme tak, aby byla aplikace užitečnější.

Také jsme se rozhodli pro úpravy designu EKOmy. Stávající vzhled byl vytvořen, aby byl co možná nejjednodušší. Za období fungování aplikace se změnil trend v designu, a proto bude pro EKOmy vytvořen nový vzhled, který zachová jednoduchost, ale bude modernější.

Ke vzhledu aplikace se váže její použitelnost. Aktuálním cílem je intuitivnost používání a instalovatelnost na OS Android.

Historie aplikace EKOmy

2022

V roce 2022 plánujeme přechod aplikace EKOmy na nový obsahový model. Po důkladném zvážení aktuálního používání aplikace jsme dospěli k závěru, že doména bude použita pro nový projekt.

2021

V roce 2021 byly naplánovány první úpravy aplikace, nicméně po provedených analýzách bylo od změn v roce 2021 upuštěno.

2020

Spuštění aplikace EKOmy pro Českou republiku v květnu roku 2020. Vytvoření první aplikace, která podporuje vyhledávání polohy. První aplikace umožňující změny ve vzhledu.