Stalo se 11.01.2022 - 18:24

Ve všech našich aplikacích jsme samozřejmě nasadili řešení pro seznámení s Cookies, které je v souladu s novou legislativou.

Dnes jsme nasadili poslední verzi se sušenkovou záložkou vlevo dole. Sušenka znovu otevírá nastavení souborů Cookies.

Pouze tam, kde Cookies nepoužíváme vůbec, není tato funkce instalována.