Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      
záhlaví

Jak vyspravit venkovní omítkový sokl

Postup:


Postup je téměř stejný jako při opravě venkovní omítky. Sokl si projdeme či zkontrolujeme a v případě že najdeme závady jako jsou puchýře, díry, trhliny apod., je zapotřebí je mechanicky odstranit a vyspravit. Vezmeme si tedy škrabku nebo špachtli a všechny puchýře, mech apod. odstraníme. Trhliny špachtlí proškrábneme nebo-li pročistíme aby v nich nezůstali nežádoucí nečistoty. Ocelovým kartáčem celý sokl - jak plochu tak i různé záhyby, hranky, vlnky, plošky apod., místo vedle místa důkladně očistíme. Pod proudem vody z hadice následně sokl omyjeme od prachu a různých nečistot.

Po vyschnutí sokl důkladně napenetrujeme hloubkovou stavební penetrací, kterou nanášíme malířskou štětkou. Štětkou proto, neboť lépe zanese penetraci do trhlin a pórú. Tím podklad soklu napustíme proti nasákavosti. Díry po odpadlé omítce vyspravíme jádrovou omítkovou směsí balenou v 25-ti kilových pytlích. Zednickou lžící postižená místa maltou zahážeme a rovnou stahovací latí přebylou maltu strhneme. Staženou maltu vrátíme zpět do kbelíku, kterou pak lžící rozmícháme a použijeme k následnému zpracování. Po zavadnutí malty můžeme zahladit dřevěným hladítkem. V případě že chceme na sokl natahovat štuk - - „fajnovou”, je dobré si předem trhliny hoblem zatáhnout a filcem vyhladit. Tak máme podklad připraven pod štuk. CHceme -li dokonalou rovinu ať už pod štuk, obklady nebo Mnichovskou drhanou probarvenou omítku na silikonové bázi, je zapotřebí si podklad vyrovnat armovací tkaninou - „perlinka” a cementovým lepidlem. Nerezovým zubatým hoblem natáhneme lepidlo na šířku perlinky což je 100 cm. Změříme si výšku soklu a podle něj si perlinku nařežeme na požadovaný počet až do konce soklu. Vezmeme si jeden uřezaný díl perlinky a za pomocí hoblu si ji přitlačíme do lepidla na soklu. Zubama na hoblu síť zatlačíme do lepidla a následně hladkou stranou hoblu lepidlo zatáhneme a důkladně vyhladíme. Vyhladíme tak aby nám na síti zůstala vrstva lepidla a nebyla jen holá síť. Po zatvrdnutí lepidla skelným brusem lepidlo na soklu přebrousíme spoje po hoblu, ukápnuté zbytky lepidla apod. Po vybroušení plochu napenetrujeme stavební penetrací pod štuk nebo obklady. Pod drhanou Mnichovskou omítku penetrujeme penetrací probarvenou požadovaného odstínu pastovité omítky, ktará je na silikonové nebo silikátové bázi. Rovnou plochu můžeme penetrovat jak fasádním válečkem tak štětkou. Na drhání pastovité omítky je zapotřebí odborníka který má s touto činností zkušenosti a praxi. Při natahování marmolitu, což je pastovitá hmota na pryskyřičné bázi, obsahující kombinaci barevných zrnek písku, je též nutné aby tuto práci vykonal zručný a zkušený odborník který s touto činností má zkušenosti či praxi.

 

 

Při použití tohoto článku - jako je text, uveďte prosím zdroj, děkuji.


Autor: dasyn | Datum zveřejnění: 23. 06. 2015 - 22:36 | Rubrika: Nezařazeno

Komentáře

Přidat komentář

Zbývá 1000 znaků.