Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      
záhlaví

ŠTVANICE

V minulosti jeden z mnoha ostrovů, které byly na Vltavě po jejím toku od hradeb Starého města. Ostatní postupně zanikly. I Korunní, jehož název vlastně vznikl omylem, protože se mu původně říkalo Křenový , ale z německého Kreninsel se v českém prostředí stal Kröninsel, který s dnešním Karlínem spojovaly Dolnolodecké mlýny. Původně to byly skutečně plouvoucí mlýny na pramicích, které mlely mouku jen pro vlastní pekárny, nesměly ho prodávat.

Dnešní Štvanice byla místem kudy až do regulace Vltavy se dala řeka lechce přebrodit. Místo bylo strategicky významné už od dob prvních Přemyslovců. V době , kdy koncem Třicetileté války Švédové obsadili Hradčany a Malou stranu a měli pod konrolou celý levý břeh, a v oblasti dnešních Holešovic měli stádo krav pro své vojsko. Povedlo se Novoměstským v noci ukrást tele, které svým bečením přivolalo mámu a za ní přešlo celé stádo a tak byl pravý břeh zachráněn před vyhladověním.

V době renezance se na ostrov přenáší zábava, nejprve je to střelba. Později je vybudována dřevěná aréna, kde se pořádají štvanice na zvěř. A právě tato drsná zábava dává ostrovu současné jméno.

V 19.století zde pořádal svou show i legendární Buffalo Bill. Také tu byly houpačky a kolotoče. A říká se, že zde na nich studoval Jan Evangelista Purkyně důsledky závratí.

V 30.letech 20.století byl na ostrově vybudován Zimní stadion s funkcionalistickou kavárnou. Ta je dnes jedinou připomínkou stadionu, protože ten přestože měl status národní památky byl v roce 2011 zbourán. Sport však má na ostrově dodnes své místo. Kromě tenisových kurtů je zde i Centrální tenisový dvorec se sochou tenisty od Ladislava Janoucha. Mezinárodní význam má i skate stadion, na kterém probíhají i mistrovsví tohoto moderního sportu.

Ostrov je i místem, kterým procházejí dva významné mosty. Negrelliho železniční viadukt je prvním železničním mostem v Praze / 1846-50/ a zajimavostí je, že i povodně 2002 neohrozily provoz na tomto mostě. Druhým mostem, který se klene nad ostrovem, je Hlávkův most. Potřeba mostu v této oblasti vzrostla po vytvoření Holešovických jatek, v jejicž zdech je dnes Pražská tržnice.

Architekt Pavel Janák věnoval velkou pozornost výtvarné výzdobě mostu. Reliefy polopostav jsou od Bohumila Kafky a Ladislava Kofránka. Na Holešovické straně jsou pískovcové sochy od Jana Štursy. Otto Guttfreund a Josef Mařatka vytvořili reliefy 12 představitelů magistrátu, kteří se zasloužili o realizaci stavby.

V době regulace Vltavy byly zřízeny plavební komory. V roce 1988 zde byla vytvořena kanoistická slalomová dráha.

V nejzápadnější části ostrova se nachází vodní elektrárna postavená v letech 1913-14 architektem Aloisem Dlabačem. Elektrárna je dodnes funkční i když původní Francisova turbína byla nahrazena modernější.

 


Autor: babicka | Datum zveřejnění: 25. 06. 2016 - 23:05 | Rubrika: Toulání Prahou

Komentáře

Přidat komentář

Zbývá 1000 znaků.