Přihlásit seRozcestník blogůChci také blog      

Ochrana osobních údajů

Stránky Bluenet respektují vaše soukromí. Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit vaše osobní data.

Rozsah a přijetí

Toto Prohlášení poskytuje informace o zpracování dat prováděné stránkami Bluenet v případech, kdy Bluenet určují účel a způsob jejich zpracování. Dále poskytuje informace o zpracování dat, které stránky Bluenet provádí.

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb stránkami Bluenet (bezplatný přístup k informacím). V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Bluenet jako správce osobních údajů (dat)

V případech kdy stránky Bluenet určují účel a způsoub zpracování osobních údajů, jsou stránky Bluenet správcem těchto dat. Zejména když jsou používány data zaznamenané aplikací.

Čí údaje zpracováváme

Stránky Bluenet zpracovávají osobní údaje návštěvníku stránek.

Proč zpracováváme osobní údaje

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, zpravidla je to na základě alespoň jednoho z následujících důvodů:

Poskytování služeb

Zpracováváme osobní údaje, abychom mohli bezplatně poskytovat naše služby, jmenvitě:

Komunikace

Zpracováváme informace o vaší předešlé komunikaci s námi, abychom vám dokázali lépe pomoci.

Bezpečnost a prevence zneužití

Zpracováváme osobní údaje za účelem zjišťování a prevence:

Povinnosti ze zákona

Zpracováváme osobní údaje za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů. Právním základem pro tento případ jsou zákonné povinnosti.

Jak sbíráme vaše osobní údaje

Stránky Bluenet zpravidla sbírají osobní údaje přímo od vás během návštěvy a používání stránek. Sbíráme a zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Pokud navštívíte naše webové stránky, použijeme také cookies a další sledovací technologie, abychom zajistily správný chod aplikace. Více informací o fungování těchto technologií a vašich právech se dočtete níže.

Nástroje pro automatický sběr dat

Pro sběr informací o vašem pohybu na našich webových stránkách využíváme různé sledovací technologie.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč. Do počítače je odesílá operátor webové stránky nebo třetí strana. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá, protože je to podmínka zobrazení a procházení většiny webových stránek. Přesto máte v nastavení prohlížeče možnost cookies úplně zakázat, zablokovat cookies třetích stran anebo nastavit, kdy se mohou cookies zasílat.

Cookies Googlu

Google Analytics: Tato cookie nám umožňuje vidět informace o uživatelově návštěvě našich stránek, např. zobrazené stránky, zdroj návštěvy, čas strávený na stránce a další. Tyto informace jsou odosobněné a zobrazené pouze jako čísla. Nelze z nich tedy zpětně vysledovat konkrétního uživatele, což napomáhá chránit vaše soukromí. Díky Google Analytics můžeme zjistit, který obsah našich stránek je nejpopulárnější a na základě toho vám můžeme nabízet více obsahu, který vás zajímá.

Cookies Seznamu

Seznam Sklik: Díky Seznam Sklik kódu jsme schopni zobrazit na stránkách reklamu, která je zacílená na vás a díky této reklamě můžeme poskytovat naše služby bezplatně. Více informací najdete na stránkách Seznamu a partnerského programu Sklik.

Facebook cookies

Facebook: Cookies od Facebooku využíváme pro použití aplikací stránek Bluenet – tlačítka „To se mi líbí“.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Na stránkách Bluenet zpracováváme tyto typy vašich osobních údajů:

Stránky Bluenet jako správce dat nezpracovávají citlivé osobní údaje. Žádné další údaje, které poskytnete, nijak nezpracováváme.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje si od stránek Bluenet může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

Kdo další sbírá vaše data prostřednictvím stránek Bluenet

Facebook, Google Analytics, Seznam Sklik

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na základě žádosti vám poskytneme přehled všech vašich údajů, které zpracováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete také požádat stránky Bluenet o opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích. To je obvykle možné provést v Ovládacím panelu. Dále máte také právo žádat o smazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením nebo specifickými podmínkami poskytovaných služeb. Pro žádosti vyplývající z této sekce prosím využijte kontaktní formulář. Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů stránkami Bluenet u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a uchovávání dat

Vaše data (email a IP adresu) uchováváme v zabezpečené databázi.

Stránky Bluenet uchovávají vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro daný účel.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde s datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení.


BlueNet ©. Verze: 20-05-2018, platné od 20. 5. 2018